2012 წლიდან

AIESECსაქართველო და ISIE თანამშრომლობის ფარგლებში პროექტის მონაწილე ღებულობს გამოცდილებას აიესაის პიროვნულ განვითარების სემინარში და მიემგზავრება საზღვარგარეთ აისეკის მიერ ორგანიზებულ პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად.

.

პროგრამაში მონაწილეობა მიიღო 1,000-ზე მეტმა ახალგაზრდამ.

ახალი ვებ გვერდი

ამ თანამშრომლობის ფარგლებში შეიქმნა დამოუკიდებელი საერთო პლატფორმა. გთხოვთ, ეწვიოთ გვერდს დეტალური ინფორმაციისთვის. პროგრამაზე რეგისტრაცია შესაძლებელია მხოლოდ ახალი პლატფორმიდან.

www.exchangeprogram.ge

ISIE Statement

ISIE International School of Intellect and Education აიესაი არის ინტელექტისა და განათლების საერთაშორისო სკოლა, რომელიც არის არა ფორმალური განათლების ინსტიტუტი, სადაც ახალგაზრდებს საშუალება აქვთ მათი ფორმალური – საუნივერსიტეტო განათლება დაუკავშირონ რეალობას. აიესაიში ახალგაზრდები პროექტების, ღონისძიებებისა, პროგრამებისა და კონფერენციების ორგანიზების საშუალებით ახდენენ დადებით ზეგავლენას საზოგადოებაზე და ქმნიან საჭირო ცვლილებებს მომავლისთვის.

ჩვენს პროექტებში, ღონისძიებებში, კონფერენციებში, სემინარებსა და პროგრამებში საქართველოს ყველა უნივერსიტეტის სტუდენტსა და კურსდამთავრებულს აქვს მონაწილეობის უფლება.

ISIE Partners

  • > ააიპ აისეკ საქართველო (AIESEC)
  • > ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
  • > შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
  • > კავკასიის უნივერსიტეტი
  • > ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებელი