• ყველა უნივერსიტეტისთვის საქართველოში
  • +995 599 88 11 06
  • info@isie.ge
პიროვნული განვითარების სემინარი
You are here: Home \ პიროვნული განვითარების სემინარი
გაცვლითი პროგრამა

სემინარზე მოხვედრა შესაძლებელია მხოლოდ გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობის შემთხვევაში.

რა არის PDS?

Personal Development Seminar

IMG_5361

ეს არის ტრენინგებისა და პრაქტიკული სწავლებების კონცეფცია, სადაც ახალგაზრდებს ეძლევათ საშუალება გამოიკვლიონ საკუთარი პიროვნების სისუსტეები, ძლიერი მხარეები, პოტენციალი, უნარები და ინტელექტის დონე, რომ შემდგომში ეფექტურად მოახდინონ თვით-იდენტიფიცირება, თვით-რეალიზაცია და ლიდერული უნარ-ჩვევების სრულყოფა. სემინარი გაცვლითი პროგრამის განუყოფელი ნაწილია, რომელსაც ISIE AIESEC-თან თანამშრომლობთ ახორციელებს, რადგან აქ მონაწილეები ახდენენ საკუთარი თავის ანალიზს, გეგმავენ მომავალს და გაცვლითი პროგრამის გამოცდილებას თავიანთ მიზნებს უკავშირებენ.

  •  მსოფლხედვის ჩამოყალიბება
  •  ღირებულებები და ხედვა
  •  მიზნის დასახვა
  •  ლიდერული უნარჩვევები
  •  დროის მართვა
  •  თვით-რეალიზაცია
  •  ეფექტური კომუნიკაცია
  •  შემაჯამებელი სემინარი

თეონას გამოცდილება

ყოველდღიურად ვიღებთ კითხვებს რა არის რეალურად ეს პროექტი? რა კონკრეტულ გამოცდილებებს გულისხმობს სემინარი და გაცვლითი პროგრამა? რას მივიღებთ მონაწილეობის შემდეგ?

სწორედ ამიტომ, ჩვენს ერთერთი მონაწილეს ვთხოვეთ 1 წუთში გაეცა ამ შეკითხვებზე პასუხი. აღნიშნულ პროექტში საქართველოდან 300-ზე მეტი ახალგაზრდა მონაწილეობს წლიურად.

მონაწილეობის სერთიფიკატი

PDS_Certificate