ახალგაზრდები პოლიტიკაში და სამოქალაქო საზოგადოება

აიესაი, ინტელექტისა და განათლების საერთაშორისო სკოლა.

გაცხორციელებული პროექტები

კოტე აფხაზის (ყოფ. ლესელიძის) ქუჩა N.25, ბიზნეს ცენტრი კალასი – ადგილი სადაც დაფუძნების ისტორია დაიწყო. 2011 წ.