პიროვნული განვითარების სემინარი

ჩვენ სემინარში მონაწილეები ავტომატურად იღებენ მონაწილეობას AIESEC-ის გაცვლით პროგრამებში, იხილეთ პარტნიორობის შესახებ: www.exchangeprogram.ge

“პიროვნული განვითარების სემინარი” ეს არის ტრენინგებისა და პრაქტიკული სწავლებების კონცეფცია, სადაც ახალგაზრდებს ეძლევათ საშუალება გამოიკვლიონ საკუთარი პიროვნების სისუსტეები, ძლიერი მხარეები, პოტენციალი, უნარები და ინტელექტის დონე, რომ შემდგომში ეფექტურად მოახდინონ თვით-რეალიზაცია და ლიდერული უნარ-ჩვევების სრულყოფა. სემინარის თემები:

  • მსოფლხედვის ჩამოყალიბება
  • ღირებულებები და ხედვა
  • მიზნის დასახვა
  • ლიდერული უნარჩვევები
  • დროის მართვა
  • ეფექტური კომუნიკაცია
  • მეწარმეობა VS კარიერა
  • შემაჯამებელი სემინარი

სემინარი გაცვლითი AIESEC in Georgia-ის პროგრამის ექსკლუზიური ნაწილია, რომელიც ISIE Georgia და AIESEC in Georgia-ს თანამშრომლობის ფარგლებში გთავაზობთ, რაც ნიშნავს რომ სემინარში ყველა მონაწილე სურვილის შემთხვევაში პირდაპირ მიიღებს მონაწილეობას გაცვლით პროგრამაში ევროპაში.

სემინარში მონაწილეობის საფასური შეადგენს 90 ევროს ექვივალენტს ლარში და მონაწილე იხდის მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ წარმატებით გადალახავს გასაუბრების ეტაპს ინგლისურ ენაზე. გაითვალისწინეთ, რომ თანხის უკან დაბრუნება არ მოხდება თუ მონაწილე გადაიფიქრებს მონაწილეობას შესარჩევი ეტაპების შემდგომ, შესაძლოა მხოლოდ მონაწილეობის გადანაცვლება დროში.

გაიცემა მონაწილეობის სერთიფიკატი:

მონაწილის გამოცდილება მოხალისეობრივ პროგრამაში

ყოველდღიურად ვიღებთ კითხვებს რა არის რეალურად ეს პროექტი? რა კონკრეტულ გამოცდილებებს გულისხმობს? რას მივიღებთ მონაწილეობის შემდეგ? სწორედ ამიტომ, ჩვენს ერთერთი მონაწილეს ვთხოვეთ 1 წუთში გაეცა ამ შეკითხვებზე პასუხი. აღნიშნულ პროექტში საქართველოდან 300-ზე მეტი ახალგაზრდა მონაწილეობს წლიურად.

 

რეგისტრაცია